Our Destinations

Nordic Latin Travel nos diseñó las vacaciones al gusto con cumplimiento y seriedad. Los recomiendo!

Newsletter

Namn
E-post

kammarkollegietVår utfästelse

Ekoturism. Vad är det och vad gör vi för att fylla får del av avtalet?
Den misstänksamma resenären ställer sig förstås frågan: Går det att resa miljövänligt? Mitt svar är Ja.

Vi vill inte hymla med att det naturligtvis finns problem med att resa till Latinamerika. Som alla andra resmål som ligger långt borta och som kräver flygresor har detta en viss skada på klimatet. En viss nivå av utsläpp är därför oundvikligt.

Samtidigt ska man komma ihåg att om man helt och hållet slutar att resa till dessa platser kommer detta skapa andra problem. För många av dessa länder är turistindustrin absolut nödvändig. Det vore förödande för människorna i de här länderna om vi slutade resa dit. En lång kedja människor är beroende av att vi reser dit, köper deras produkter och använder deras tjänster.

Vad vi därför har valt att göra är att klimatkompensera alla de resor vi säljer. En procent av våra inkomster kommer att gå till ett organisation som ska publiceras på var hemsidan . Detta gör vi eftersom vi inte vill stirra oss blinda på pengar utan att tänka på hur vi kan bidra till att bevara ett så hållbart klimat som möjligt i de länder vi brinner för.

Dessutom har vi valt att stödja två olika föreningar som arbetar med ekoturism. Dels The International Ecotourism Society, som arbetar med att bevara miljön och att förbättra villkoren för lokalbefolkningarna i turisttäta områden runt om i världen och dels den svenska Ekoturismföreningen.

Utöver detta, strävar vi även efter att, så långt som det går, prioritera miljövänliga alternativ nere på plats. Vi kommer att lyfta fram resmål som erbjuder ekologiskt boende så att det blir enklare för våra resenärer att välja dessa alternativ. Detta gör vi genom att markera sådana resor med en speciell symbol.

Jag vill samtidigt också rekommendera våra resenärer att så ofta som möjligt äta lokalt producerad mat och köpa lokalt producerade produkter.

Luz Marina Garcia K
BloggTwitterFacebook